ats talent finder

Sophie Deuvaert

DRH at Commune Evere


Een responsieve dienst met regelmatige opleidingen over de functies van de tool.

Welke uitdaging had u toen u ons ontmoette? 

Onze uitdaging was enerzijds het aanleggen en onderhouden van een geautomatiseerde database, met zoeksleutels, van kandidaten voor gemeentelijke banen, en anderzijds het creëren van een validatiestroom met onze sectorverantwoordelijken en operationeel leidinggevenden buiten HR

Kunt u de voorgestelde oplossing verklaren?

Profile Group heeft ons via zijn Talent finder-tool in staat gesteld een databank van kandidaten op te bouwen en regelmatig profielen te zoeken op basis van gerichte behoeften. Bovendien kunnen wij hierdoor intern in deze databank zoeken alvorens eventueel extern een vacature te plaatsen, en zo bepaalde kosten beperken. Ook rapportage is mogelijk via deze tool om zo belanghebbenden meer transparantie te bieden over het aanwervingsproces.
De links naar wervingsplatforms zijn nuttig.

Kunt u de belangrijkste resultaten met ons delen?

Dit maakt het zoeken naar kandidaten sneller en eenvoudiger.
Bovendien is het beheer van de communicatie met de kandidaat geïntegreerd in de tool, en maakt een validatiestroom naar de lijnmanagers ook een geïntegreerde follow-up en tracering van de voorgeschiedenis mogelijk, evenals de raadpleging door verschillende partijen van informatie m.b.t. de kandidaat (selectietests, enz.).

Similar posts